Băng biển Bắc Cực đóng vai trò rất quan trọng đối với khí hậu thế giới. Tuy nhiên, diện tích băng tại khu vực này đang suy giảm với tốc độ 13% qua mỗi thập kỷ. Chính vì thế, các nhà khoa học đang nỗ lực tái đóng băng khu vực này.

Một nghiên cứu ước tính, việc băng biển Bắc Cực hoàn toàn biến mất vào mùa hè có tác động làm nóng Trái đất tương tự như ảnh hưởng của khoảng 1 nghìn tỷ tấn CO2 bị thải ra môi trường. Trước việc diện tích băng tại Bắc Cực đang suy giảm, các nhà khoa học đã vào cuộc.

Theo WSJ

Share.