Theo đó, Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết qua phản ánh của người dân địa phương, một số giáo viên trên địa bàn huyện Mang Thít chưa chấp hành nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm, gây bức xúc. 

Hôm 3/5 vừa qua, đoàn kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra đột xuất và lập biên bản vi phạm về vấn đề này đối với giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cái Nhum.

Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mang Thít căn cứ các quy định về dạy thêm, học thêm, và các văn bản chỉ đạo của Sở, tham mưu UBND huyện về việc xem xét trách nhiệm viên chức quản lý Trường Tiểu học thị trấn Cái Nhum. Trưởng phòng GD-ĐT chỉ đạo trường xử lý theo quy định đối với cá nhân vi phạm, đồng thời tổ chức chấn chỉnh trong toàn ngành giáo dục của huyện. 

Trước đó, trong tháng 3, Sở GD-ĐT Vĩnh Long có văn bản về việc tăng cường kiểm tra dạy thêm, học thêm, trên địa bàn tỉnh. 

Trong văn bản này, Sở yêu cầu trưởng các phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trực thuộc; thủ trưởng các trường thuộc Sở tổ chức thực hiện đúng nội dung các công văn đã nhắc nhở về dạy thêm, học thêm, nhất là những trường hợp không được dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

Sở GD-ĐT Vĩnh Long nêu rõ, đối với giáo viên vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm, xem xét kỷ luật trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc theo quy định.

Trường phổ thông có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức quản lý đơn vị, đồng thời đề xuất xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể. 

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa tổ chức cho giáo viên trường phổ thông dạy thêm tại trung tâm trái với quy định bị xử phạt hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

(Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT)

Hiệu trưởng bị kỷ luật nếu giáo viên dạy thêm không đúng quy địnhTỉnh Tiền Giang chỉ đạo thủ trưởng cơ sở giáo dục “chịu hình thức xử lý kỷ luật hoặc liên đới chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý giáo viên và học sinh để xảy ra hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định”.


Share.