Phương án đổi tên mới vừa được ngân hàng bổ sung trong danh mục tài liệu ĐHĐCĐ. Đây sẽ là một trong hai phương án để cổ đông lựa chọn, cùng với phương án đã được đề xuất trước đó là đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng TMCP Bưu điện.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc đổi tên tiếng Anh từ LienVietPost Bank thành LPBank.

Để có thể thay đổi tên gọi của ngân hàng, việc ĐHĐCĐ thông qua mới chỉ là bước đầu tiên. Ngân hàng sẽ phải thực hiện các bước như: xin phép Ngân hàng Nhà nước; thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các công việc khác với các bên hữu quan và các bên liên quan.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được thành lập năm 2008 với tên gọi Ngân hàng Liên Việt (Lien Viet Bank); đến năm 2011, đổi tên thành Lien Viet Post Bank sau khi Vietnam Post trở thành cổ đông chiến lược. Tên gọi này vẫn được giữ cho đến nay.

ĐHCĐ thường niên 2024 của LPBank cũng sẽ thông qua những nội dung quan trọng khác, trong đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2024 hoặc 2025. 

LPBank hiện có vốn điều lệ hơn 25.576 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 8.000 tỷ đồng, tương ứng với việc phát hành thêm 800 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa hơn 33.576 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,357 tỷ cổ phiếu.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực chi trong năm 2023 chỉ 17,13 tỷ đồng dù ngân hàng vượt xa mọi chỉ tiêu về lợi nhuận, huy động vốn, tăng trưởng tín dụng,…

Năm 2024, HĐQT LPBank trình ĐHĐCĐ tờ trình thù lao cho HĐQT là 50 tỷ đồng.


Share.