Dương Khoan Khoáng quê ở trang Báo Văn, xứ Hồ Kỳ (Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay). Bà là nữ tướng nổi danh, ý chí hơn người, có công lớn cùng Lý Nam Đế lập nước Vạn Xuân.

Trước sự đô hộ của nhà Lương, Khoan Khoáng tập hợp trai tráng trong làng nổi lên chống lại và nhanh chóng trở thành một thủ lĩnh nổi tiếng. Đến cuối năm 541, Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa, nhiều hào kiệt đã đến tham gia. Khoan Khoáng dẫn theo toán quân cũng góp mặt.

Sau khi xưng vương, Lý Bí đã giao cho Khoan Khoáng trấn giữ biên ải phía Bắc, doanh trại được đặt ở trang Hổ Kỳ quê bà. Năm 545, quân Lương kéo sang nước ta. Khi thành Gia Ninh vỡ, vua Lý Nam Đế vào miền Khuất Lão tập hợp lực lượng. Thời điểm đó, nữ tướng Dương Khoan Khoáng vẫn cùng đạo quân của mình đánh giặc, chiến đấu dũng cảm trong suốt hai năm (545-546) cho đến khi bị trọng thương và hy sinh trong trận chiến tại Yên Lạc.

Share.