Ngày 16/5, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị này là Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc sáng 16/5. Ảnh: Nhật Bắc

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại hội nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên họp.

Ông Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 – 2030.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Đại tướng Tô Lâm trải lòng về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy Công an

Đại tướng Tô Lâm trải lòng về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy Công an

 Đại tướng Tô Lâm bày tỏ trân trọng những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh quyền lợi của mình vì lợi ích chung khi tinh gọn bộ máy Công an.

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động Quốc hội đến khi bầu Chủ tịch mới

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động Quốc hội đến khi bầu Chủ tịch mới

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động Quốc hội đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch mới.


Share.