Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 công bố bản kê khai tài sản, thu nhập, chi phí và nghĩa vụ tài chính năm 2023 của ông Zelensky.

Theo báo cáo, thu nhập của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các thành viên trong gia  đình ông trong năm 2023 là 12,42 triệu UAH (hay còn gọi là Hryvnia, đơn vị tiền tệ của Ukraine), tương đương 316.700 USD. Con số này tăng mạnh so với báo cáo thu nhập năm 2022 của ông và gia đình là 3,7 triệu UAH.

Theo Yahoo News, MSN | Video: Reuters, Today, The Telegraph

Share.