Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính, đại diện Tổng cục Thuế đã thông tin loạt vấn đề liên quan đến việc xuất hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Đại diện Tổng cục Thuế nhấn mạnh, theo quy định, thời điểm lập hoá đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hoá đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

Căn cứ quy định trên, các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng bắt buộc từ ngày 1/7/2022.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nếu hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hoá đơn điện tử, sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đã có 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện xuất hoá đơn điện tử từng lần bán hàng. Ảnh: Phạm Hải

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. 

Tại từng địa phương, cơ quan thuế chủ trì tham mưu UBND chỉ đạo và chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế về lợi ích của việc phát hành hoá đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Cơ quan Thuế cũng đã trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, doanh nghiệp cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công và thảo luận giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thành lập các đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nắm bắt thực trạng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

Cơ quan thuế phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, công chức làm việc trực tiếp với từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu; gắn trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện với việc bình xét thi đua…

Đến ngày 29/3, toàn quốc đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hoá đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn khoảng trên 100 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 1,1%.

Đã có 59/63 địa phương đạt tiến độ trên 90%, 40 địa phương hoàn thành 100% tiến độ. Theo báo cáo của các Cục Thuế, phấn đấu đến 31/3 về cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng. 

Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo Cơ quan thuế chủ trì tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường, kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, đại diện Tổng cục Thuế cho hay.

Tháng 12 phải hoàn thành việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầuThủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu.


Share.