Đồng tâm “vượt bão” năm 2023

Năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, TKV đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 160% kế hoạch; tăng thêm 3000 tỷ đồng. Lợi nhuận công ty mẹ TKV đạt 5.552 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch; tăng thêm 1.172 tỷ đồng. Tổng số nộp ngân sách nhà nước năm 2023 tăng cao, đạt 29.216 tỷ đồng, bằng 143% so với kế hoạch – mức kỷ lục từ khi thành lập Tổng công ty Than Việt Nam. TKV còn cung cấp đủ, kịp thời và tăng gần 5 triệu tấn than cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, TKV nỗ lực đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách; giúp đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện và nâng cao. 

Tổng số tiết kiệm chi phí khoán năm 2023 toàn tập đoàn là 850 tỷ đồng. Trong đó: khối than 629 tỷ đồng, điện lực 16 tỷ đồng, vật liệu nổ 54 tỷ đồng, cơ khí 0,92 tỷ đồng; kinh doanh dịch vụ khác 20,2 tỷ đồng, khối khoáng sản 130,3 tỷ đồng…

Đại diện TKV bày tỏ: “Kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2023 là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tiếp những năm qua của tập đoàn với thành tích năm sau cao hơn năm trước. Đó cũng chính là “quả ngọt” của việc ban lãnh đạo tập đoàn đã chủ động đổi mới tư duy điều hành, đổi mới quản trị doanh nghiệp”.

TKV 2.jpg

“Quả ngọt” trong giai đoạn 2014 – 2023 

Hội nghị đánh giá giai đoạn 2014 – 2023 là giai đoạn bứt phá thành công của TKV. TKV ước tính, nếu chính sách thuế được giữ nguyên như giai đoạn 2004 – 2013, thì lợi nhuận toàn Tập đoàn giai đoạn 2014 – 2023 tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2004 – 2013. 

Doanh thu toàn tập đoàn giai đoạn 2014 – 2023 là 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 677 nghìn tỷ đồng và tăng 109 % so với giai đoạn 2004 – 2013. Lợi nhuận toàn tập đoàn giai đoạn 2014 – 2023 đạt 44,5 nghìn tỷ đồng, tương đương với giai đoạn 2004 – 2013. 

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2014 – 2023 đạt 181 nghìn tỷ đồng, tăng 106 nghìn tỷ đồng và tăng 141 % so với giai đoạn 2004 – 2013. 

Giá trị vốn chủ sở hữu toàn tập đoàn tính đến ngày 31/12/2023 là 40,9 nghìn tỷ đồng; tăng 12,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 35,7% so với năm 2014. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn năm 2014 là 8,4 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 thành 17,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 2 lần so với đầu giai đoạn.

Từ khi thành lập, TKV đã có 10 lần nghiên cứu, sửa đổi điều chỉnh quy chế khoán để phù hợp với yêu cầu quản lý của từng giai đoạn. Từ năm 2013 đến nay, TKV có 4 lần sửa đổi bổ sung quy chế khoán. Điều này giúp các công ty tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh, bám sát kế hoạch để chủ động điều hành và kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, kiểm soát chi phí ngay từ đầu năm; theo đó đã tiết kiệm chi phí sản xuất mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. 

TKV 3.jpg

Năm 2014 do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của tập đoàn, sản lượng than tiêu thụ giảm, hiệu quả kinh doanh giảm. Trước diễn biến của cuộc khủng hoảng lãnh đạo TKV đã yêu cầu các ban tham mưu giúp việc xây dựng đề tài nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh… 

Về lĩnh vực tổ chức và phát triển nguồn nhân lực, 2014 – 2023 là giai đoạn TKV tái cơ cấu mạnh mẽ nhất về mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2023, tiền lương bình quân toàn tập đoàn tăng gấp đôi so với năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn là 8,6%/năm. Và tới đây, từ ngày 01/7/2024, TKV sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương cho người lao động với mức tăng bình quân là 17%. Các chế độ phúc lợi mang “bản sắc riêng” của TKV nhằm không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động như: chế độ tham quan nghỉ mát cho gia đình thợ lò và lao động có thành tích, chế độ rửa phổi cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (mở rộng đối tượng và tăng chi phí rửa phổi)…

Trong giai đoạn này, TKV đã từng bước triển khai quản lý tài chính tập trung. Theo đó, từ năm 2015, TKV thực hiện thanh toán tiền than trực tiếp đến các công ty khai thác (thay vì thanh toán cho các công ty kho vận/ tuyển than để các công ty này chuyển tiền trả cho các công ty khai thác). Trong vòng 10 năm qua, các hệ số tài chính của TKV thường xuyên được duy trì trong phạm vi an toàn. Đặc biệt, công ty mẹ TKV thường xuyên duy trì hệ số thanh toán lớn hơn 1,0 lần và hệ số nợ luôn nhỏ hơn giới hạn tối đa theo quy định của nhà nước 3,0 lần. Điều này thể hiện tình hình tài chính của TKV, tính thanh khoản cao của toàn hệ thống, được các tổ chức tín dụng đánh giá với hệ số tín nhiệm cao. 

Các chuyên gia nhận đinh, trong giai đoạn tới, TKV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tập đoàn kinh tế mạnh, 1 trong 3 trụ cột an ninh năng lượng quốc gia và tiếp tục giành nhiều thắng lợi trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

ĐL


Share.