Theo thống kê, miền Nam chiếm hơn một nửa số tỉnh, thành không còn hộ nghèo trên cả nước.

1. Số tỉnh, thành không còn hộ nghèo ở miền Nam hiện nay là bao nhiêu?

Chính xác

Theo kết quả rà soát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến hết quý 1/2024, cả nước có 7 tỉnh, thành không có hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Như vậy, có 4 tỉnh, thành nằm ở phía Nam hiện nay không còn hộ nghèo.

2. Tỉnh mới nhất nào lọt nhóm không còn hộ nghèo ở miền Nam?

 • TP.HCM
 • Bình Dương
 • Tây Ninh
 • Bà Rịa – Vũng Tàu

Chính xác

Đầu tháng 3/2024, Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh mới nhất của miền Nam lọt nhóm không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương. Trước đó, từ năm 2022, các tỉnh, thành miền Nam gồm TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh đã không còn hộ nghèo.

3. Mức chuẩn nghèo về thu nhập tại nông thôn là bao nhiêu?

 • 1 triệu đồng/tháng
 • 1,5 triệu đồng/tháng
 • 2 triệu đồng/tháng
 • 2,5 triệu đồng/tháng

Chính xác

Theo quy định của Chính phủ về tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, thu nhập thuộc nhóm nghèo tại nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng và tại thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng. Mức này đã tăng gấp đôi so với chuẩn cũ là 700.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

4. Theo Niên giám thống kê 2022, khu vực nào có thu nhập bình quân cao nhất cả nước?

 • Đồng bằng sông Hồng
 • Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đông Nam Bộ
 • Bắc Trung Bộ

Chính xác

Dữ liệu từ Niên giám thống kê năm 2022 cho thấy khu vực Đông Nam Bộ (TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu) có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 6,33 triệu đồng/tháng, tức cao hơn 3 lần so với chuẩn thoát nghèo ở khu vực thành thị. Nguồn thu chính của khu vực này đến từ tiền lương, tiền công, chiếm khoảng 62%, sau đó là thu nhập phi nông nghiệp khoảng 25%.

Bình Dương là tỉnh có thu nhập trung bình cao nhất Đông Nam Bộ và cũng cao nhất cả nước với 8,07 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, TP.HCM đứng thứ 3 với 6,39 triệu đồng.

5. Khu vực nào có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước?

 • Đông Nam Bộ
 • Tây Nam Bộ
 • Đồng bằng sông Hồng
 • Trung du và miền núi phía Bắc

Chính xác

Theo thống kê 2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc năm 2023 là 5,71%.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc còn tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất cả nước với 18,20%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 587.952 hộ.

Vùng Tây Nguyên có tỷ lệ nghèo đa chiều là 12,46%, cao thứ hai cả nước; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 195.795 hộ.Share.