Ngày 21/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh này vừa có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (QNaWaco) hoàn trả vốn cho ngân sách.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu QNaWaco khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện hoàn trả vốn cho ngân sách nhà nước đối với các dự án nước sạch công ty này tiếp nhận, khai thác kinh doanh theo quy định.

Nhà máy nước Tam Kỳ được tỉnh Quảng Nam đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, hiện QNaWaco sở hữu (Ảnh: Công Bính).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn QNaWaco nộp trả nợ gốc và lãi phát sinh đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn ngày 6/4/2022 và ngày 22/6/2023.

“Trường hợp, công ty vẫn không thực hiện thì tham mưu UBND tỉnh xem xét không tăng giá nước theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt cho đến khi công ty thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ, lãi theo quy định”, văn bản tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Tháng 4/2022, QNaWaco và Sở Tài chính (được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ) ký cam kết về việc ký nhận nợ và hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước đối ứng các dự án nước sạch do công ty làm chủ đầu tư và các dự án công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

Theo quy định về thời gian và số tiền nợ phải trả từng kỳ tại bản cam kết đến ngày 15/4 đã trải qua 12 kỳ trả nợ, với tổng số nợ phải nộp trả ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi chậm nộp).

Sở Tài chính Quảng Nam đã có 3 công văn đôn đốc, đề nghị QNaWaco hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước nhưng đến nay công ty này chưa nộp bất cứ khoản nợ nào.

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đơn giá nước sạch do QNaWaco cung cấp trên địa bàn tỉnh này, giá nước sẽ được tăng theo lộ trình tháng 10/2022, tháng 10/2023 và tháng 10/2024.

Tính từ ngày ký kết bản cam kết đến nay đã 2 lần tăng giá nước vào tháng 10/2022 và tháng 10/2023 nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

Trước đây, QNaWaco do nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Đến năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty này cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, với mục đích dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh.

Năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang (hiện đã nghỉ hưu) phê duyệt phương án thoái vốn toàn bộ cổ phần của ngân sách tại QNaWaco. Trong đó, bán đấu giá công khai hơn 3,3 triệu cổ phiếu (tương đương 30%), bán cho người lao động và cổ đông tại công ty hơn 7,7 triệu cổ phiếu (70%). Tổng giá trị theo mệnh giá hơn 110 tỷ đồng.

Sau khi Tỉnh ủy Quảng Nam thoái vốn, năm 2017, QNaWaco chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, không có vốn nhà nước và nhà nước gần như mất quyền kiểm soát trong hoạt động kinh doanh với loại hàng hóa đặc thù cung cấp nước sinh hoạt cho hàng vạn người dân.

Điều đáng nói, nhà máy nước Tam Kỳ được tỉnh Quảng Nam đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, nhưng sau khi cổ phần hóa, nhà máy nước này thuộc quyền sở hữu của công ty tư nhân là QNaWaco. Ông Ngô Đức Trung hiện là Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc QNaWaco.

Share.