Đây là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng trong năm 2023.

1. Tỉnh duy nhất nào ở nước ta có thu nhập bình quân đầu người trên 8 triệu/tháng?

 • Hà Nội
 • TP.HCM
 • Bình Dương
 • Hải Phòng

Chính xác

Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng. Con số này gấp 1,7 lần thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Đây cũng là tỉnh duy nhất nước ta có thu nhập bình quân đầu người trên 8 triệu/tháng.

2. Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người là bao nhiêu?

 • 7,66 triệu đồng
 • 7,26 triệu đồng
 • 6,86 triệu đồng
 • 6,46 triệu đồng

Chính xác

Hà Nội là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 2 cả nước với 6,86 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn địa phương dẫn đầu 1,43 triệu đồng. Nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất tại Hà Nội đạt bình quân 14,47 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ thu nhập thấp nhất có thu nhập bình quân đạt 2,19 triệu đồng. Chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm này là 6,6 lần.

3. TP.HCM có mức thu nhập bình quân đầu người xếp thứ mấy cả nước?

Chính xác

TP.HCM đứng vị trí thứ 4 cả nước với 6,51 triệu đồng/người/tháng. Nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất tại TP.HCM đạt bình quân đầu người 13,26 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ thu nhập thấp nhất có thu nhập bình quân đạt 2,94 triệu đồng. Chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm này là 4,5 lần.

Đồng Nai là địa phương xếp vị trí thứ 3 với mức thu nhập bình quân 6,57 triệu đồng/người/tháng. Hải Phòng, thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có thu nhập bình quân đầu người 6,39 triệu đồng/người/tháng, xếp thứ 5 cả nước.

4. Vùng nào có mức thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước?

 • Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đông Nam Bộ
 • Đồng bằng sông Hồng
 • Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chính xác

Trong năm 2023, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước, đạt 6,52 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng 5,98 triệu đồng/người/tháng. Vùng có thu nhập bình quân thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc với 3,44 triệu đồng/người/tháng.

5. Nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất cả nước đạt bình quân đầu người bao nhiêu một tháng?

 • Hơn 10 triệu
 • Hơn 12 triệu
 • Hơn 14 triệu
 • Hơn 16 triệu

Chính xác

Nhóm hộ thu nhập cao nhất có thu nhập bình quân một người mỗi tháng đạt 10,86 triệu đồng, thuộc 20% dân số có thu nhập cao nhất. Nhóm hộ thu nhập thấp nhất (gồm 20% có thu nhập thấp nhất) có thu nhập bình quân đạt 1,45 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, chênh lệch thu nhập giữa nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất là 7,5 lần.Share.