Sáng 10/7, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Về kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là kỳ họp có nhiều nội dung, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Qua 27,5 ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành làm việc đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình. Sau kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã đi tiếp xúc cử tri trên cả nước để báo cáo về kết quả của kỳ họp.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần chủ động từ sớm, từ xa các công việc của Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội để đảm bảo nội dung thẩm tra và gửi tài liệu đầy đủ cho đại biểu Quốc hội. Như vậy, chất lượng các báo cáo sẽ được nâng lên. 

Lần đầu tiên Quốc hội tổ chức diễn đàn theo tinh thần “đúng vai, thuộc bài”

Đi vào nội dung cụ thể của phiên họp lần này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Một nội dung khác là Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã phân bổ và hiện nay các bộ, ngành đang triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Trong kỳ họp thứ 7, báo cáo tiến độ giải ngân mới đạt 8,6% vốn tăng thu, tiết kiệm chi của năm 2022.

Vừa qua, Quốc hội đã quyết định vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ có điều kiện phân bổ cho các ngành, địa phương các công trình cấp bách, quan trọng để đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về các dự án tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

ThuongvuQH
Các đại biểu dự phiên họp 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Như thường lệ các phiên họp khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6.

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến chủ trương về diễn đàn pháp luật và diễn đàn giám sát của Quốc hội.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức diễn đàn theo tinh thần “đúng vai, thuộc bài”; tổ chức tốt diễn đàn pháp luật để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, công tác lập pháp.

Việc này nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội và giám sát phải đảm bảo nội dung đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Qua giám sát, phát huy mặt tốt, ưu điểm, chỉ ra bài học, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời có định hướng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa ra nghị quyết. Từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo, quản lý điều hành chung về kinh tế, xã hội được tốt hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cụ thể các vấn đề giám sát và cho ý kiến, chủ trương về diễn đàn.

Bộ trưởng Nội vụ: Sáp nhập huyện, xã dự kiến dôi dư 21.700 cán bộ, công chức

Bộ trưởng Nội vụ: Sáp nhập huyện, xã dự kiến dôi dư 21.700 cán bộ, công chức

Bộ trưởng cho hay, sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 – 2025 dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700; cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư dự kiến 21.700 người.

Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập hai Tổng cục theo lộ trình, tinh, gọn, mạnh

Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập hai Tổng cục theo lộ trình, tinh, gọn, mạnh

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.


Share.