Sáng 10/7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo bộ ngành Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nội dung có bước đột phá.

Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành và triển khai nghiêm túc các đề án, quy hoạch. Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phòng không nhân dân; thông qua dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, với sự biểu quyết, tán thành của 100% Đại biểu Quốc hội.

Quân đội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. 

W-IMG_8984.JPG.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế – quốc phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

Quân đội đã tăng cường quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả điều chỉnh tổ chức lực lượng “tinh, gọn, mạnh”; ban hành Bộ Tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu và thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xử lý nghiêm những sai phạm, không có vùng cấm.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cơ bản giải quyết vấn đề biển, đảo; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội. 

W-IMG_9088.JPG.jpg
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bộ Quốc phòng sẽ trình Luật Phòng không nhân dân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan Quân đội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục. 

Báo cáo Thủ tướng đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo. Triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 – 2025. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng kế hoạch, đúng lộ trình, bảo tinh, gọn, mạnh. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD. Đẩy mạnh xây dựng Quân đội chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội 14 của Đảng. 

W-IMG_9080.JPG.jpg
Các đại biểu dự hội nghị Quân chính.

Phối hợp rà soát, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với đặc thù Quân đội. Thực hiện chặt chẽ quy hoạch lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh nghiên cứu, tạo bước đột phá, làm chủ khoa học công nghệ, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật và cải tiến, hiện đại hóa, sửa chữa, đồng bộ, nâng cao chất lượng, độ tin cậy của vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại….

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm vào ngày 8/7/2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chiều 8/7, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng.


Share.