Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 235 của Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn lại các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, bổ sung một tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm tổ trưởng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/7.

Trước đó, tháng 3/2023, Thủ tướng đã ký Quyết định thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Hữu Nghị).

Ngoài ra, thường trực Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm. Thời gian dự kiến là ngày 17/7.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân 6 tháng cuối năm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/7.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo trung tâm phục vụ hội nghị để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở phát biểu kết luận của Thủ tướng và ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, báo cáo Thủ tướng xem xét, ban hành trong tháng 7.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan, địa phương liên quan báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7 để trình cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chỉ đạo.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành để giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các đơn vị không thuộc bộ chuyên ngành thực hiện các dự án do bộ chuyên ngành làm cơ quan chủ quản, hoàn thành trước ngày 10/7.

Share.