Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 613 về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng Công an sẽ cùng các địa phương làm việc về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Theo quyết định của Thủ tướng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương sẽ thực hiện Quyết định số 435 được Thủ tướng ban hành hồi cuối tháng 4/2023.

Quyết định 435 của Thủ tướng năm 2023 nêu rõ việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Các thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn làm việc với các địa phương; báo cáo kết quả cho Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương được phân công làm việc; báo cáo Thủ tướng với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Những thành viên Chính phủ được phân công có thể yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương đó. 

Thời điểm khi ban hành Quyết định 435, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đó cũng được giao nhiệm vụ là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương, gồm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên.

Share.