Quyết định số 449 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, vừa được ban hành.

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Đình Cự, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Ông Phạm Đình Cự (Ảnh: TTXVN).

Trong cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng hôm 9/4, Ban Bí thư nhận định ông Phạm Đình Cự đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ này cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Hậu quả từ những vi phạm này, theo Ban Bí thư, là rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ban Bí thư vì vậy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Đình Cự.

Share.