Đây là chia sẻ của Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra sáng nay (15/5). 

Thượng tướng Võ Minh Lương cho biết, từ năm 2013 đến nay cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ. Việc tìm kiếm quy tập đã góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội tại các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Lương, số lượng 177.000 hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập là con số lớn, nếu thời gian tìm kiếm kéo dài cả trăm năm thì hài cốt không còn, công tác tìm kiếm sẽ ngày càng khó hơn. 

Do vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) cần tham mưu, báo cáo Thủ tướng để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiệu quả hơn. 

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tại các Quân khu và địa phương đã nêu thực trạng một số vướng mắc, bất cập, khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Cụ thể, về chế độ chính sách, mức chi đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng ngày công lao động; chưa phù hợp với tính chất đặc thù, đặc biệt là công tác tìm kiếm quy tập trên địa bàn các vùng miền khác nhau; chưa động viên khuyến khích, huy động được các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia…

Việc huy động các nguồn lực của địa phương và doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang bị phương tiện phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chưa cụ thể nên khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện…

Từ thực trạng khó khăn nói trên, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, tiếp tục đẩy nhanh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách và công tác bảo đảm với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo đúng, kịp thời cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


Share.