Thành ủy TP.HCM vừa ban hành công văn về tăng cường quán triệt, thực hiện chủ trương sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai công tác sắp xếp khu phố – ấp trên địa bàn TP.HCM đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, quá trình tổ chức sắp xếp khu phố – ấp vẫn cần lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả sau sắp xếp.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần thống nhất quan điểm trong tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố – ấp trên địa bàn phải “chấp hành nghiêm quan điểm chỉ đạo, quy định của Trung ương; bảo đảm cơ bản giữ ổn định, tránh gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm và lãng phí cho người dân”.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, khi thực hiện sắp xếp, phải xác định tên gọi mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật, phù hợp với yếu tố lịch sử của từng địa phương, nguyện vọng của người dân và tình hình thực tiễn áp dụng của thành phố.

Ban cán sự đảng UBND TP, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và tiếp tục bám sát các quan điểm, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, các kết luận, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các cấp tập trung triển khai thực hiện sắp xếp khu phố – ấp theo kế hoạch đã đề ra.

Khẩn trương hướng dẫn, nghiên cứu, xây dựng nền tảng ứng dụng cho hoạt động khu phố – ấp, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của thành phố.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “gần dân, sát dân”. Bên cạnh đó, cần kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và các phản ánh, kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp khu phố – ấp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn việc đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố – ấp sau khi sắp xếp bảo đảm thuận lợi, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của người dân.

UBND các cấp chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoạt động điều hành tại các khu phố – ấp bảo đảm xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo phương châm “gần dân, sát dân”, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thành ủy cũng yêu cầu, khi sắp xếp cần gắn hoạt động của khu phố, ấp với lực lượng cảnh sát khu vực, khu đội trưởng, ấp đội trưởng trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách động viên, tri ân, khen thưởng phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và người hoạt động không chuyên trách thôi làm nhiệm vụ ở khu, ấp, nhằm ghi nhận, tôn vinh các công lao đóng góp của lực lượng này.


Share.