Icon of the Seas, tàu du lịch lớn nhất thế giới, phục vụ hàng chục nghìn bữa ăn mỗi ngày. Vì thế, con tàu này sản xuất ra cả “núi” rác thải thực phẩm.

Những loại rác thực phẩm từ Icon of the Seas, tàu du lịch lớn nhất thế giới, được cho vào máy nghiền thực phẩm và chuyển tới hệ thống nhiệt phân vi sóng để biến chúng thành năng lượng phục vụ cho chính con tàu du lịch này.

Share.