Các doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt hành chính có liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: WorldWide Capital, Wealth Power, Xây dựng Kiến Hưng Thịnh và CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World.

Cụ thể, CTCP WorldWide Capital bị phạt do không công bố lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022…

UBCKNN cũng xử phạt CTCP Wealth Power với lý do không thông báo lên HNX về Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001.

Trong khi đó, CTCP Xây dựng Kiến Hưng Thịnh đã vi phạm với lỗi không công bố thông tin lên HNX về các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính bán niên 2023.

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh cũng không gửi nội dung cáo bạch thông tin cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Còn CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World bị phạt do sai phạm trong việc không báo cáo lên HNX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Công ty này gửi nội dung cáo bạch thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Đáng chú ý, trong 4 doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát có CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World đã tạo lập gói trái phiếu mã SNWCH1823001 với giá trị phát hành 2.400 tỷ, phát hành tháng 10/2018 và đáo hạn vào tháng 10/2023.

Ngoài ra, 4 doanh nghiệp khác cũng có lỗi tương tự về việc không báo cáo thông tin lên HNX về các nội dung quan trọng, bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Vast King, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải, CTCP Xây dựng Minh Trường Phú và CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side.

Mỗi doanh nghiệp trên đều UBCKNN bị xử phạt số tiền là 92,5 triệu đồng.

Bị ‘hiểu lầm’ liên quan Vạn Thịnh Phát, Công ty Mua bán nợ lên tiếngCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khẳng định, kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.
Share.