Quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm theo đề nghị của Thủ tướng bắt đầu vào cuối giờ chiều 21/5.

Quy trình phê chuẩn miễn nhiệm được thực hiện sau khi Quốc hội đã bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước vào sáng 22/5.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Kết quả có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.48% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95.48% tổng số ĐBQH).

Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng

Trước đó, chiều 21/5, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an vào nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc bổ sung nội dung trên vào nội dung kỳ họp thứ 7 dựa trên ý kiến của các cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy Nhà nước, xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11,12,13; Đại biểu Quốc hội khóa 14.15

Ông Tô Lâm trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác. 

Từ tháng 8/2010 – 4/2016, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công. Tháng 4/2016 đến nay, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm

Chiều 21/5, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an vào nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.


Share.