Ở Quần đảo Solomon, một quốc gia được đánh dấu bằng sự đa dạng về ngôn ngữ, việc nuôi dưỡng trình độ tiếng Anh là yếu tố then chốt để trao quyền cho mọi người dân và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

“Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở Quần đảo Solomon và là ngôn ngữ chính trong giáo dục. Vì vậy, để có khả năng đọc, viết tại Quần đảo Solomon phải nói, viết, nghe và hiểu được Tiếng Anh”, trích Tuyên bố chính sách và hướng dẫn cho chương trình giảng dạy quốc gia của Bộ Giáo dục và Nguồn lực phát triển Quốc đảo Solomon.

Quần đảo Solomon là thuộc địa của nhiều cường quốc châu Âu, bao gồm Anh, Đức và Tây Ban Nha. Đặc biệt, thời kỳ thuộc địa của Anh đã để lại tác động lâu dài đến bối cảnh ngôn ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ hành chính, thương mại và giáo dục. Di sản thuộc địa này đã giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính, bên cạnh các ngôn ngữ bản địa được cộng đồng địa phương sử dụng.

Trẻ em tại Quần đảo Solomon bắt buộc học tất cả các môn học bằng tiếng Anh từ cấp tiểu học, bất kể trường công hay tư. 

Kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1978, Quần đảo Solomon đã theo đuổi các chính sách nhằm thúc đẩy bản sắc và sự thống nhất dân tộc đồng thời tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ. Tiếng Anh được giữ lại làm ngôn ngữ chính thức cho chính phủ và giáo dục.

Tuy nhiên, có khoảng 120 ngôn ngữ bản địa được sử dụng. Tiếng Anh và ngôn ngữ bản địa cùng tồn tại, mỗi ngôn ngữ đều góp phần vào tấm thảm đa văn hóa của quốc đảo Thái Bình Dương.

Những nỗ lực để bảo tồn những ngôn ngữ bản địa được thúc đẩy, với các sáng kiến do cộng đồng và các dự án tài liệu đang được tiến hành. Trên thực tế, hầu hết ngôn ngữ của Quần đảo Solomon không được viết vì không có hệ thống chữ viết truyền thống. Quá khứ được truyền miệng và những đứa trẻ học bằng cách lắng nghe. Tuy vậy, trong những năm gần đây đã có một số ngôn ngữ bản địa được viết ra

Sự đa dạng về ngôn ngữ này vừa thúc đẩy sự gắn kết xã hội, đồng thời nâng cao khả năng thành thạo ngôn ngữ quốc tế.

Một hệ thống giáo dục vững mạnh đóng vai trò là nền tảng để phát triển trình độ tiếng Anh. Ở Quần đảo Solomon, việc đảm bảo rằng tiếng Anh được giảng dạy hiệu quả như ngôn ngữ thứ hai bên cạnh ngôn ngữ mẹ đẻ trong trường học là điều tối quan trọng.

Hiệu quả của việc giáo dục ngôn ngữ phụ thuộc rất nhiều vào việc hướng dẫn khung chương trình giảng dạy. Các nhà phát triển chương trình giảng dạy ở Quần đảo Solomon đã ưu tiên việc tích hợp các mục tiêu học tiếng Anh ở tất cả các cấp học.

Trẻ em bắt đầu được học kỹ năng tiếng Anh cơ bản ngay từ mẫu giáo. Học sinh bắt đầu học tiếng Anh bắt buộc ngay từ bậc tiểu học (từ lớp 1-lớp 6) bên cạnh môn tiếng bản địa. Các môn học còn lại như Toán, Công nghệ thông tin và truyền thông, Lịch sử đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Ngoài việc đánh giá người học ở trường, có một cơ cấu đánh giá ở cấp độ quốc gia- Bài kiểm tra Thành tích Tiêu chuẩn của Quần đảo Solomon (SISTA). 

Theo đó, học sinh ở tất cả khối lớp 4 và 6 thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh và Toán để theo dõi các tiêu chuẩn quốc gia đạt được trong các môn học này.

Tử Huy

Phút bối rối tại sân bay của hiệu trưởng Sư phạm và chuyện học tiếng Anh ở tuổi 35“Lúc bước chân ra khỏi biên giới, người ta hỏi bằng tiếng Anh nhưng tôi không thể nghe, hiểu. Bởi vì mình học chưa đúng. Sau đó, tôi phải viết ra giấy để họ làm thủ tục nhập cảnh. Từ đó, tôi thấy rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa”, GS Minh kể.


Share.