Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
hn trung uong.webp
Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. Ảnh: Báo Nhân Dân
 
hoi nghi trung uong1.webp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. Ảnh: Báo Nhân Dân
hoi nghi trung uong2.webp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. Ảnh: Báo Nhân Dân
hoi nghi trung uong3.webp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
hoi nghi trung uong4.webp
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. Ảnh: Báo Nhân Dân
440766679_1530705364540982_6862769481295305844_n.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo TTXVN


Share.