Đinh Công Tráng (1842-1887) là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Ông sinh tại làng Trinh Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Khi quân Pháp tiến đánh miền Bắc, Đinh Công Tráng gia nhập đội quân của tướng nhà Nguyễn Hoàng Kế Viêm và tham gia trận Cầu Giấy năm 1883.

Năm 1886, Huế thất thủ, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, Đinh Công Tráng đã chọn ba làng thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa xây dựng chiến khu, dựng cờ khởi nghĩa. Hoạt động của nghĩa quân khiến quân Pháp lo sợ và tập trung hàng ngàn quân để đàn áp.

Tháng 1/1887, sau khi chiếm được chiến khu Ba Đình, quân giặc ra sức bắn giết, tàn phá, ép triều đình nhà Nguyễn phải xóa tên ba làng ra khỏi bản đồ hành chính. Một số tài liệu cho rằng Đinh Công Tráng đã về Nghệ An để tiếp tục gây dựng lại phong trào, nhưng hy sinh tại làng Trung Yên, huyện Đô Lương đầu tháng 10/1887.

Share.