Ngày 23/6, Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng và kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy:

Ông Nguyễn Vũ Chi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước; quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 5% trái quy định của pháp luật đất đai.

Đồng thời, ông Chi thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện việc cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai không đúng quy định; trực tiếp ký quyết định về chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

“Vi phạm của ông Nguyễn Vũ Chi có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác”, Tỉnh ủy Hòa Bình thông tin.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Vũ Chi.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình còn quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lương Sơn. Ông Thắng được xác định để xảy ra nhiều vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng TN&MT huyện Lương Sơn.

Làm rõ vi phạm của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa BìnhUBKT Tỉnh ủy Hòa Bình giao đoàn kiểm tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ, hậu quả vi phạm của ông Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Share.