1/3 số lượng pháo kéo của Ukraine đã bị Nga phá hủy, không thể sửa chữa. Sự thiếu cơ động và linh hoạt của vũ khí này khiến một tướng của Mỹ nhận định vũ khí đã lỗi thời.

Theo tờ European Security and Defense, Nga đã tận dụng tốt những nhược điểm của pháo kéo như kém cơ động, dễ bị lộ để coi đây là mục tiêu ưu tiên tấn công. Trong số 190 khẩu pháo kéo M777 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, Nga đã phá hủy được khoảng 50 khẩu pháo.

Theo European Security and Defense, Business Insider | Video: US Military News

Share.