• 2/1975 – 4/2003


  Chiến sĩ, Thiếu úy (1/1979), Trung úy (11/1981), Thượng úy (11/1982), Đại úy (6/1985), Thiếu tá (7/1989), Trung tá (8/1993), Thượng tá (8/1997), Đại tá (9/2001). Trợ lý cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn; Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 355; Trợ lý, Trưởng Ban nhân sự, Phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Trợ lý Phòng Nhân sự, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Nhân sự, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Phó Cục trưởng phụ trách nhân sự, Đảng ủy viên Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam


 • 5/2003 – 3/2006


  Đại tá, Thiếu tướng (2/2006), Phó Tư lệnh về Chính trị, Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2; Học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2 – 3/2006)


 • 4/2006 – 12/2007


  Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2


 • 1/2008 – 5/2011


  Thiếu tướng, Trung tướng (8/2009), Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3


 • 6/2011 – 12/2015


  Trung tướng, Thượng tướng (12/2014), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)


 • 1/2016 – 4/2016


  Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam


 • 5/2016 – 1/2021


  Thượng tướng, Đại tướng (1/2019); Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương


 • 1/2021


  Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương


 • 6/2021


  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV


 • 5/2024


  Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

 • Share.