• 1980-1986


  Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái


 • 10/1986 – 3/1988


  Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái


 • 4/1988 – 10/1988


  Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái


 • 11/1988 – 9/1989


  Cán bộ, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


 • 10/1989 – 5/1991


  Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam


 • 6/1991 – 8/1993


  Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam


 • 9/1993 – 12/1994


  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


 • 1/1995 – 1/1996


  Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang


 • 2/1996 – 3/1998


  Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang


 • 4/1998 – 5/1998


  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


 • 6/1998 – 11/1999


  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


 • 12/1999 – 8/2001


  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


 • 9/2001 – 4/2006


  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang


 • 5/2006 – 1/2007


  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang


 • 2/2007 – 4/2009


  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang


 • 5/2009 – 1/2011


  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang


 • 2/2011 – 6/2011


  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang


 • 6/2011 – 8/2011


  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888/CVVPTW ngày 10/6/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII


 • 8/2011 – 2/2015


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII


 • 2/2015 – 4/2016


  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII


 • 4/2016 – 1/2021


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV


 • 2/2021 – 4/2021


  Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV


 • 4/2021 – nay


  Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 9/4/2021)


 • 6/2021


  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV


 • 16/5/2024


  Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm Ủy viên Bộ Chính trị.

 • Share.