Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2023, được kiểm toán bởi PwC – một trong 4 ông lớn ngành kiểm toán.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Novaland còn gần 486 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Với kết quả này, so với năm trước, lợi nhuận Novaland giảm 78% nhưng gấp 2,2 lần kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp nêu nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu do khoản lỗ đến từ việc trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết theo yêu cầu từ đơn vị kiểm toán. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Trong báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán độc lập đã lưu ý về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Kiểm toán viên cho rằng thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động của tập đoàn.

Giả định hoạt động liên tục phụ thuộc vào khả năng tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn cũng như có giải pháp tạo dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Các yếu tố cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Tại ngày 31/12/2023, tổng số nợ và nợ vay trái phiếu của tập đoàn là 57.712 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước. Cho đến ngày hợp nhất báo cáo, tập đoàn thanh toán được gần 645 tỷ đồng trên dư nợ gốc.

Novaland giảm lãi sau kiểm toán (Ảnh: NVL).

Tập đoàn đang đàm phán một số khoản nợ vay, thành công đạt được thỏa thuận tái cấu trúc, đã được một số ngân hàng cho vay với hạn mức tín dụng khoảng 15.800 tỷ đồng được giải ngân trong 12 tháng tiếp theo; dự kiến bán tài sản thu về 2.870 tỷ đồng. Công ty cũng phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian sớm nhất.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 241.486 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 138.935 tỷ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 93%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành, đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Share.