Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, nhiều trường vi phạm khi mở ngành trái quy định, không tuyển sinh được hoặc tuyển với số lượng thấp, dẫn tới phải đóng ngành.

Cụ thể, tại trường ĐH Thủ Dầu Một có 11 ngành trường dừng tuyển sinh từ năm 2022 và 2 ngành dừng tuyển sinh từ năm 2023. Trong đó, có ngành khi thực hiện mở ngành, trường cũng thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ, dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Cụ thể, trong số 13 ngành dừng tuyển sinh, có 4 ngành không còn sinh viên theo học, gồm Quản lý văn hóa, Quản lý Công, Toán Kinh tế, Quản lý đô thị. Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh của trường.

Tại trường ĐH Hoa Sen, theo kết luận Thanh tra Bộ GD-ĐT, trường không tổ chức tuyển sinh, không tuyển sinh được 6 ngành từ năm 2021 – 2022, ngành Nhật Bản học từ năm học 2022 – 2023 và tạm dừng tuyển sinh 4 ngành. Trong đó, có ngành khi thực hiện mở ngành, trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Tại thời điểm mở ngành, 12 ngành trình độ đại học trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở; trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định.

Trách nhiệm xảy ra thiếu sót này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan của trường.

Còn tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, kết luận thanh tra nêu có 7 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Giáo dục thể chất, Thiết kế thời trang, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, khi thực hiện mở ngành, trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Tại thời điểm mở ngành, 7/9 ngành có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở; trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót nêu trên thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan thuộc trường.

Trong khi đó, theo kết luận của thanh tra, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đến ngày 9/9/2022 chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định của luật Giáo dục đại học, nhưng trên cơ sở văn bản của ĐH Quốc gia TP.HCM giao, trường ban hành quyết định mở ngành đối với từng ngành cụ thể.

Việc hiệu trưởng ký ban hành quyết định mở 3 ngành trình độ đại học, hai ngành trình độ thạc sĩ và một ngành trình độ tiến sĩ, sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, thời điểm trường ban hành quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ thạc sĩ, ngành Hàn Quốc học trình độ đại học của trường chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách mở ngành và bộ phận tham mưu của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cũng theo kết luận, quyết định năm 2017 của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM giao cho các trường thành viên ban hành quyết định mở ngành đào tạo khi các trường chưa đủ điều kiện tự chủ là vi phạm quy định luật Giáo dục đại học.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách mở ngành đào tạo và bộ phận tham mưu của ĐH Quốc gia TP.HCM.

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu, mở ngành mớiNăm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội mở thêm chương trình ngành mới là Quản lý giáo dục. Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường tăng nhẹ so với năm ngoái.


Share.