Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm vừa qua, Sở TN&MT tỉnh này phối hợp với Đoàn kiểm tra của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ TN&MT đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, trong đó có Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Formosa, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Kết quả, đoàn kiểm tra đã xử phạt Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 65 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh hơn 213 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hơn 411 triệu đồng. 

Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh là doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất tỉnh năm 2023. Ảnh: Thiện Lương

Đối với dự án Formosa, Tổ giám sát bảo vệ môi trường của tỉnh tại dự án Formosa (được kiện toàn tại Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 18/11/2019) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát, chủ yếu thực hiện cơ chế giám sát từ xa, thông qua theo dõi nắm bắt thông tin và qua Hệ thống quan trắc tự động liên tục (nước thải, khí thải), cùng với đó đã tổ chức kiểm tra, đánh giá nâng cấp các trạm quan trắc tại FHS theo thông tư của Bộ TN&MT.

Theo đánh giá, đến nay các trạm cơ bản đã hoàn thành việc nâng cấp tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại liên quan đến thiết bị đo NO2 (hiệu suất thấp), màn hình đo bụi (đơn vị báo cáo việc mua sắm mất nhiều thời gian),… Tổ giám sát đã chủ động bố trí các thành viên trực, theo dõi chặt chẽ trong các ngày nghỉ lễ, tết.

Đồng thời đã phối hợp, tham gia đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chất thải rắn và giám sát định kỳ về bảo vệ môi trường đối với Công ty FHS do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập.

Kết quả giám sát của đoàn đang được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tổng hợp, hoàn thiện để ban hành. 

Được biết, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là hai doanh nghiệp thường xuyên dẫn đầu trong bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất của Hà Tĩnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh đã vươn lên dẫn đầu doanh nghiệp đóng thuế của Hà Tĩnh, với hơn 504,8 tỷ đồng thuế nội địa.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đứng ở vị trí thứ hai, hơn 358,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nộp gần 6.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu trong 9 tháng năm 2023.

Share.