Bất ngờ muốn đổi tên ngân hàng

Theo kế hoạch, ngày 27/4, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) sẽ họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

LPBank đã công bố tài liệu phục vụ cho kỳ đại hội. Một trong số những nội dung đáng chú ý được HĐQT trình đại hội thông qua là việc đổi tên ngân hàng.

Từ năm 2011 đến nay, ngân hàng này sử dụng tên tiếng Việt là “Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt”. Tuy nhiên, đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nên LPBank cần thiết thay đổi tên gọi để phù hợp với tình hình mới.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt thay đổi tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt của ngân hàng từ “Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt” thành “Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam”.

Thay đổi tên gọi đầy đủ bằng tiếng Anh từ “Lien Viet Post Join Stock Commercial Bank” thành “Vietnam Post Commercial Join Stock Bank”.

Đây là lần thứ 3 ngân hàng này đổi tên kể từ khi thành lập. Ảnh: LPBank.

Để có thể thay đổi tên gọi của ngân hàng, việc ĐHĐCĐ thông qua mới chỉ là bước đầu tiên. Ngân hàng sẽ phải thực hiện các bước như: xin phép Ngân hàng Nhà nước; thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các công việc khác với các bên hữu quan và các bên liên quan.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được thành lập năm 2008 với tên gọi Ngân hàng Liên Việt (Lien Viet Bank); đến năm 2011, đổi tên thành Lien Viet Post Bank sau khi Vietnam Post trở thành cổ đông chiến lược. Tên gọi này vẫn được giữ cho đến nay.

Việc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đề xuất đổi tên mới được xem là khá bất ngờ bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua đề xuất đổi tên viết tắt tiếng Anh, từ “Lien Viet Post Bank” thành “LPBank”.

Như vậy, nếu được thông qua và sau khi hoàn tất các thủ tục, ngân hàng sẽ có tên gọi tiếng Việt mới là “Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam”, tên viết tắt tiếng Anh vẫn là LPBank.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vẫn là cổ đông chiến lược của LPBank, đồng thời là cổ đông tổ chức lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ cổ phần 6,54%.

Với việc sở hữu mạng lưới các điểm giao dịch bưu điện rộng khắp trên cả nước của Vietnam Post, LPBank đã tận dụng lợi thế này để mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch trong thời gian qua.

Tăng gấp đôi thù lao cho HĐQT

Ngoài tờ trình về việc đổi tên ngân hàng, ĐHĐCĐ LPBank sẽ có những nội dung khác, trong đó đáng chú ý là tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ; tờ trình về thù lao dành cho HĐQT và BKS năm 2024; tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV;…

Hiện tại, HĐQT LPBank có 7 thành viên gồm: ông Nguyễn Đức Thuỵ (Chủ tịch), ông Nguyễn Văn Thuỳ (Phó Chủ tịch thường trực), ông Hồ Nam Tiến (Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc), ông Bùi Thái Hà (Phó Chủ tịch), ông Lê Hồng Phong (thành viên), ông Huỳnh Ngọc Huy (thành viên) và ông Lê Minh Tâm (thành viên độc lập).

Trong năm 2023, LPBank đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%, đồng thời chào bán thành công 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị chào bán 5.000 tỷ đồng. 

Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sau khi thực hiện đạt 25.576 tỷ đồng.

Năm 2024, LPBank dự kiến phát hành thêm tối đa 800 triệu cổ phiếu, qua đó tăng thêm 8.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 33.576 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực chi trong năm 2023 chỉ 17,13 tỷ đồng dù ngân hàng vượt xa mọi chỉ tiêu về lợi nhuận, huy động vốn, tăng trưởng tín dụng,…

Năm 2024, HĐQT LPBank trình ĐHĐCĐ tờ trình thù lao cho HĐQT là 50 tỷ đồng.


Share.