Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công, Hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank đã họp để triển khai ngay các chiến lược và thực thi các nội dung vừa trình đại hội thông qua. Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ trọng trách Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. 

HĐQT cũng đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực vào vị trí Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank. 

 Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tịch HĐQT Nam A Bank tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Tâm và ông Trần Khải Hoàn

Theo đại diện ngân hàng, đây là một trong những quyết sách quan trọng và thể hiện tín nhiệm rất cao, gắn kết, đồng hành từ HĐQT đến cán bộ nhân viên Nam A Bank. Nam A Bank luôn chú trọng vào đội ngũ nhân sự kế thừa, đặc biệt là những nhân sự có sự gắn bó lâu dài và đóng góp quan trọng cho chặng đường phát triển của ngân hàng.

“Nam A Bank tin rằng, với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong việc thực thi các quyết sách chiến lược quan trọng và điều hành hoạt động nhiều năm tại vị trí cấp cao cũng như thấu hiểu hoạt động của ngân hàng, ông Trần Ngọc Tâm và ông Trần Khải Hoàn sẽ dẫn dắt Nam A Bank chinh phục những mốc son kinh doanh mới, sớm hiện thực hóa chiến lược đưa Nam A Bank vào top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam. Đây là chiến lược nhân sự nhất quán của HĐQT, thể hiện văn hóa xây dựng đội ngũ nhân sự, lãnh đạo kế thừa để xây dựng Nam A Bank phát triển bền vững”, đại diện ngân hàng khẳng định. 

Đậu Linh


Share.