Đại hội đồng cổ đông Nam Á Bank thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; Tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

 Nam A Bank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm khẳng định môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn với chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành cho cán bộ nhân viên tại Nam A Bank. 

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Nam A Bank đã họp phiên đầu tiên để triển khai ngay các chiến lược và thực thi các nội dung vừa trình đại hội thông qua. Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ trọng trách Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Nam A 2.jpg
 Ông Trần Ngọc Tâm phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Theo ngân hàng, đây là một trong những quyết sách quan trọng và thể hiện tín nhiệm rất cao, gắn kết, đồng hành từ HĐQT đến cán bộ nhân viên Nam A Bank. Nam A Bank luôn chú trọng vào đội ngũ nhân sự kế thừa, đặc biệt là những nhân sự có sự gắn bó lâu dài và đóng góp quan trọng cho chặng đường phát triển của ngân hàng.

Với cương vị quan trọng này, ông Trần Ngọc Tâm sẽ cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank nỗ lực, gắn kết để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng tầm vị thế của Nam A Bank trên thị trường.

Đậu Linh


Share.