Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) là đơn vị khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông.

Tính đến nay, đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội cũng như cả nước chính thức đi vào vận hành thương mại. Công ty chuẩn bị tiếp nhận, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3.1, Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Hanoi Metro là đơn vị vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông với số lượng người lao động (bao gồm quản lý) là 829 người (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo số liệu được Hanoi Metro công bố, năm 2023, với 365 ngày vận hành, sản lượng hành khách vận chuyển đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 1,1% so với kế hoạch và tăng 31,4% so với thực hiện của năm 2022. Bình quân, tuyến Cát Linh – Hà Đông vận chuyển trên 29.600 lượt hành khách/ngày.  

Doanh thu từ vé vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2023 đạt trên 74,1 tỷ đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch và tăng 11,8% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu vé ngày giảm dần khi lượng hành khách tham quan, trải nghiệm trên tuyến đã bão hòa, doanh thu vé tháng đều đặn qua các tháng và dần đi vào ổn định.

Công ty cho hay, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, sản lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị và xe buýt đã dần phục hồi và tăng trưởng so với thực hiện năm 2022.

Trong năm 2023, sản lượng hành khách vận chuyển trên tuyến đã dần đi vào ổn định, trong đó, các ngày bình thường 70% hành khách sử dụng vé tháng. Giờ cao điểm có từ 6.000 đến 8.000 hành khách đi lại trên tuyến. Lượng hành khách đi lại theo quy luật khách đi ngày làm việc đông hơn ngày cuối tuần.

Hanoi Metro có vốn điều lệ 1.781,82 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Hanoi Metro, tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2023 là 3.035,4 tỷ đồng, giảm gần 22 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó, chi phí trả trước dài hạn giảm hơn 118 tỷ đồng còn 33,6 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tăng mạnh 352,6 tỷ đồng lên 808,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền lên tới 686,5 tỷ đồng vào cuối năm 2023, gấp 7,8 lần con số đầu năm.

Theo số liệu tại báo cáo tài chính, doanh thu thuần trong năm 2023 của công ty đạt 515,3 tỷ đồng, tăng 6,64% so với năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn lớn nên lãi gộp chỉ mang về 7,8 tỷ đồng, giảm hơn 51%. Biên lãi gộp trong năm vừa rồi ở mức 1,51%, giảm mạnh so với biên lãi gộp trong năm 2022 là 3,3%.

Trong cơ cấu giá vốn 507,45 tỷ đồng của năm 2023 thì chi phí nhân công là 99,1 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài là 64,76 tỷ đồng, chi phí khấu hao là 225,44 tỷ đồng và giá vốn khác là 118,1 tỷ đồng.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 là 525,52 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2022. Trong đó, chi phí khấu hao tài sản cố định lên tới 225,55 tỷ đồng và chi phí nhân công là 110,89 tỷ đồng.

Kết quả, công ty đạt lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 16,38 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với năm 2022. Lãi sau thuế cũng tăng tương ứng lên mức 13,1 tỷ đồng. Theo Hanoi Metro, số thuế và các khoản mà doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước là 3,69 tỷ đồng.

Tổng số lao động của Hanoi Metro là 829 người (3 quản lý, 826 người lao động), tổng quỹ lương 85,11 tỷ đồng (bình quân 102,7 triệu đồng/người). Lao động bình quân trong năm đến 31/12/2023 là 706 người/tháng. Lương trung bình người lao động hàng tháng xấp xỉ 9,9 triệu đồng.

Cũng trong năm 2023, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác là 1,17 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hanoi Metro đặt mục tiêu đưa số lượt tàu chở khách lên mức 81.577 lượt với tổng lượt hành khách là 10,96 triệu lượt. Tổng doanh thu mục tiêu 529,23 tỷ đồng, lãi trước thuế 16,77 tỷ đồng và lãi sau thuế 13,4 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với năm 2023.

 

Share.