Lương của công chức từ ngày 1/7/2024 sẽ thay đổi như thế nào nếu như lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng theo đề xuất của Chính phủ?

Như Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong bối cảnh chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay (chưa thực hiện các bảng lương và phụ cấp mới), Bộ Chính trị thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất tăng 30% mức lương cơ sở sở (từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng) cho tất cả các đối tượng hưởng lương và đối tượng hưởng các chính sách gắn với lương cơ sở từ ngân sách Nhà nước.

Như vậy, lương của công chức từ ngày 1/7 tới đây vẫn áp dụng công thức: Lương cơ sở x Hệ số lương.

Công chức có mức lương cao nhất 23,4 triệu đồng/tháng

Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.

Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8.80, 9.40 và 10.00 tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 20,592 triệu (tăng gần 5 triệu), 21,996 triệu (tăng hơn 5 triệu) và 23,4 triệu đồng (tăng 5,4 triệu).

Mức lương đối với chức danh này không áp dụng cho những người giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá – nghệ thuật.

Mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C.

Trong đó nhóm công chức ngạch A3 có 2 nhóm.

Nhóm 1 có hệ số lương cao nhất 8,00, từ 1/7 mức lương sẽ từ 14,4 triệu lên 18,72 triệu (tăng 4,32 triệu đồng).

Công chức có hệ số thấp nhất của nhóm này có hệ số lương 6,20, tương ứng với mức lương 14,508 triệu (tăng 3,348 triệu đồng).

Công chức ngạch A3 nhóm 1 gồm những người giữ chức danh: Chuyên viên cao cấp; thanh tra viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm toán viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; kiểm tra viên cao cấp hải quan; thẩm kế viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thị trường; thống kê viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự); kiểm tra viên cao cấp thuế.

Nhóm 2 của ngạch công chức A3 có hệ số lương từ từ 5,75 – 7,55 có mức lương tương ứng từ 13,455 – 17,667 triệu đồng/tháng. Những công chức thuộc nhóm này gồm kế toán viên cao cấp; kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật.

Công chức ngạch A2 cũng chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78 tương ứng với mức lương từ 10,296 – 15,8652 triệu đồng/tháng.

Những công chức thuộc nhóm này gồm: Chuyên viên chính; chấp hành viên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; thanh tra viên chính; kiểm soát viên chính thuế; kiểm toán viên chính; kiểm soát viên chính ngân hàng; kiểm tra viên chính hải quan; thẩm kế viên chính; kiểm soát viên chính thị trường; thống kê viên chính, kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự); kiểm tra viên chính thuế; kiểm lâm viên chính.

Nhóm 2 có hệ số lương từ 4,00 – 6,38 với mức lương từ 9,36 – 14,9292 triệu đồng/tháng.

Công chức nhóm này gồm có: Kế toán viên chính; kiểm dịch viên chính động – thực vật; kiểm soát viên chính đê điều 

Nhóm công chức ngạch A1 có hệ số lương từ 2,34 – 4,98 tương ứng với mức lương từ 5,4756 – 11,6532 triệu đồng/tháng.

Công chức ngạch A1 gồm: Chuyên viên; chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công chứng viên; thanh tra viên; kế toán viên; kiểm soát viên thuế; kiểm toán viên; kiểm soát viên ngân hàng; kiểm tra viên hải quan; kiểm dịch viên động – thực vật; kiểm lâm viên; kiểm soát viên đê điều; thẩm kế viên; kiểm soát viên thị trường; thống kê viên; kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kỹ thuật viên bảo quản; chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên (thi hành án dân sự); thư ký thi hành án (dân sự); kiểm tra viên thuế.

Công chức ngạch A0 có hệ số lương từ 2,10 – 4,89, tương ứng với mức lương từ 4,914 – 11,4426 triệu đồng/tháng.

Công chức ngạch này được yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng).

Công chức loại B có hệ số lương từ 1,86 – 4,06 tương ứng với mức lương từ 4,3524 – 9,5004 triệu đồng/tháng.

Công chức loại B gồm: Cán sự, kế toán viên trung cấp; kiểm thu viên thuế; thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng); kiểm tra viên trung cấp hải quan; kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật; kiểm lâm viên trung cấp; kiểm soát viên trung cấp đê điều; kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản; kiểm soát viên trung cấp thị trường; thống kê viên trung cấp; kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thư ký trung cấp thi hành án (dân sự); kiểm tra viên trung cấp thuế; kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; thủ kho bảo quản.

Công chức loại C chia 3 loại.

Loại 1 có hệ số lương từ 1,65 – 3,63 tương ứng với mức lương từ 3,861 – 8,4942 triệu đồng/ tháng.

Đây là những công chức làm thủ quỹ kho bạc, ngân hàng: Kiểm ngân viên; nhân viên hải quan; kiểm lâm viên sơ cấp; thủ kho bảo quản nhóm 1; thủ kho bảo quản nhóm 2; bảo vệ, tuần tra canh gác; nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

Loại 2 của nhóm công chức ngạch C có hệ số lương từ 1,50 – 3,48 tương ứng với mức lương từ 3,51 – 8,1432 triệu đồng/tháng. Đó là những công chức làm thủ quỹ cơ quan, đơn vị; nhân viên thuế.

Loại 3 của nhóm công chức này là những người làm kế toán viên sơ cấp, có hệ số lương từ 1,35 – 3,33 với mức lương tương ứng từ 3,159  – 7,7922 triệu đồng/tháng. 

Ngoài tăng lương cơ sở, Chính phủ cũng đề xuất tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành.

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quỹ tiền thưởng (bằng 10% quỹ lương cơ bản) của khu vực công tạo nguồn để người đứng đầu có thêm cơ chế, chính sách kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đóng góp trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Như vậy, ngoài mức lương như trên, từ ngày 1/7 tới đây, công chức còn được hưởng thêm 2 khoảng khác là phụ cấp (tùy chức danh, lĩnh vực cụ thể) và 10% tiền thưởng (tùy trường hợp được thưởng nhiều hay ít hoặc không được thưởng).

Bộ trưởng Nội vụ: Cấp có thẩm quyền thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%

Bộ trưởng Nội vụ: Cấp có thẩm quyền thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép vẫn giữ lương cơ sở và hệ số lương nhưng điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng – tăng 30%, cao nhất từ trước đến nay.

'Có những lúc chúng tôi cân nhắc vô cùng nặng nề để chọn tăng lương cơ sở 30%'

‘Có những lúc chúng tôi cân nhắc vô cùng nặng nề để chọn tăng lương cơ sở 30%’

“Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, chúng tôi có những giờ phút suy nghĩ cân nhắc vô cùng nặng nề để lựa chọn phương án. Cuối cùng chọn phương án tăng lương cơ sở là tối ưu nhất”, Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ.

Hàng triệu người sẽ được tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 1/7

Hàng triệu người sẽ được tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 1/7

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7 tới đây hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH; trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 35,7%.


Share.