LPBank ngày 4/5 công bố nghị quyết của HĐQT về việc triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới.

Sau khi đổi tên, tên đầy đủ của LPBank là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam, tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam; tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh được giữ nguyên (LPBank).

Tên gọi tiếng Việt mới của LPBank được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của ngân hàng này thông qua vào ngày 17/4. 

Tuy nhiên, LPBank gây bất ngờ với tên gọi “Fortune Vietnam”, bởi trước đó ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đổi tên tiếng Anh từ “Lien Viet Post Join Stock Commercial Bank” thành “Loc Phat Vietnam Join Stock Commercial Bank”.

Nghị quyết HĐQT LPBank về việc đổi tên ngân hàng.

Theo giải thích từ LPBank, trong tiếng Anh, từ “Fortune” vừa mang ý nghĩa của sự may mắn vừa hàm chứa ý nghĩa của sự giàu có, thịnh vượng.

Như vậy, LPBank sẽ có bộ tên mới, gồm: Tên tiếng Việt là “Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam”; tên tiếng Anh là “Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank”, tên viết tắt bằng tiếng Anh là “LPBank”.

LPBank cho rằng, tên gọi mới phù hợp hơn với chiến lược phát triển mới, thể hiện cam kết của LPBank nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông trên hành trình trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, LPBank vẫn phải chờ sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện các thủ tục cần thiết như: Thay đổi thông tin trên giấy phép hoạt động, thay đổi con dấu,… sau đó là thay đổi nhận diện thương hiệu trên website và hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch…

Vừa qua, HĐQT LPBank cũng ban hành nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 lên 33.576 tỷ đồng. Sau tăng vốn, LPBank chính thức ghi tên mình vào Top các ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.


Share.