Đồng tiền thời nhà Đinh có tên Thái Bình Hưng Bảo, được đúc bằng đồng, đường kính khoảng 2,2 – 2,35cm, dày 1mm, trọng lượng khoảng 2,2kg.

Đồng tiền hình tròn, lỗ vuông, mặt trước có đúc 4 chữ “Thái Bình Hưng Bảo”, sau lưng có chữ “Đinh”, trong đó “Thái Bình” là niên hiệu của vua Đinh Tiên Hoàng, còn “Hưng Bảo” hàm ý mong cho nước Đại Cồ Việt được hưng thịnh, nhân dân hưởng thái bình.

Sau khi vua Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn, nhà Tiền Lê thành lập, đồng tiền của Việt Nam được đổi tên thành Thiên Phúc Trấn Bảo.

Share.