Ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị để xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Theo kết quả kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011 – 2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Cụ thể là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp; một số dự án/gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011 và nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tuy nhiên, đối chiếu thời hiệu xử lý kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011 – 2016 có trách nhiệm của 18 đảng viên. Trong đó, 2 đảng viên là cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với 2 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua xem xét có 13 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (trong đó có 1 đảng viên đã bị Khai trừ Đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật); 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Xuân Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 10 đảng viên còn lại. Tuy nhiên, đối chiếu thời hiệu xử lý kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên này.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xem xét vi phạm, khuyết điểm của các đảng viên có liên quan trong việc quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

xem xet ky luat 2.jpg
Trụ sở Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với bà Đinh Thị Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với ông Hồ Văn Điềm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tiến hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Trung Tường, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai do bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vi phạm xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai của huyện này.


Share.