Ngày 6/2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có kết quả của phiên họp lần thứ 28, qua đó xem xét, kết luận nhiều nội dung liên quan đến vi phạm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật đối với ông Hòa Quang Khiêm, nguyên Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk nhiệm kỳ 2015-2020, do khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp và trong thực hiện các kết luận thanh tra.

Để xảy ra nhiều vi phạm, trong đó có khuyết điểm trong công tác quản lý lâm nghiệp, 2 nguyên chủ tịch huyện tại Đắk Lắk bị kỷ luật Khiển trách (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Ông Khiêm cũng có vi phạm trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chưa thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Với các vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật ông Hòa Quang Khiêm bằng hình thức Khiển trách.

Đối với ông Nguyễn Như Bút, nguyên Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2015-2020, được xác định có vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai và trong chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, ông Bút còn để xảy ra thiếu sót, chưa xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chưa hướng dẫn, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Công tác xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vụ việc còn chậm, kéo dài.

UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Như Bút bằng hình thức Khiển trách.

UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka giai đoạn 2014-2020, bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Nhật đã để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc rà soát, cập nhật, báo cáo diễn biến rừng; quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt để đất rừng và rừng tự nhiên bị suy giảm, gây ảnh hưởng đến tài nguyên của Nhà nước.

Ông Nhật còn lập hồ sơ và ký duyệt thanh toán chứng từ chi tiền hỗ trợ cho Tổ xung kích các xã năm 2014, 2016, 2017, 2018 trong công tác phối hợp tuần tra bảo vệ rừng không đúng theo quy định.

Trong phiên họp, UBKT cũng thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Xuân Diệu – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính – bằng hình thức Khiển trách.

Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Diệu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra và không để tái phạm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Tứ Toàn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, và ông Vũ Minh Thành, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, do có nhiều khuyết điểm trong công tác.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Cảnh (nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021) theo thẩm quyền.

Share.