Sự kiện với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” đã được phát động, nhằm khơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam hiện có gần 370.000 trẻ em, chiếm 24% dân số. Trong số đó, hơn 12.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 3,41% và gần 33.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 8,9% tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Các học sinh nhận học bổng tại lễ phát động (Ảnh: Văn Khanh).

Thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em; nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành với mục tiêu vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ em; hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được hình thành và hoạt động hiệu quả, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em được giải quyết kịp thời.

Nhận thức của xã hội và người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được nâng cao, đảm bảo ngày càng đầy đủ hơn các quyền cơ bản và nhu cầu của trẻ em, tạo môi trường bình đẳng, an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam, cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em các địa phương đã tích cực vận động các nguồn lực để trao tặng quà, học bổng, thăm khám sức khỏe và xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em.

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em - 2
Các em được tặng xe đạp tại lễ phát động (Ảnh: Văn Khanh).

Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay còn nhiều vấn đề đòi hỏi các ngành, các cấp cần quan tâm giải quyết.

Môi trường sống của trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, thiếu thân thiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ em.

Tại các địa phương vẫn còn xảy ra những hành vi xâm hại tình dục, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích cũng đang có diễn biến phức tạp.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bà Lộc đề nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách của nhà nước dành cho trẻ em, tổ chức kiểm tra và kịp thời xử lý những vụ việc vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em; biểu dương và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

“Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và từng gia đình. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh”, bà Lộc phát biểu.

Tại lễ phát động, nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đã tài trợ các công trình phòng học, điểm vui chơi, xe đạp… cho học sinh của tỉnh Quảng Nam. Ban tổ chức cũng trao tặng 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến 90 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học khá, giỏi của huyện Nam Giang.

Share.