Theo đó, từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Hà Nội thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4. Ảnh: KTĐT

UBND TP Hà Nội cho biết, phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy. 

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp.

UBND TP đề nghị các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. 

Đồng thời, xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.

Lượng người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ở TP.HCM tăng đột biến

Lượng người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ở TP.HCM tăng đột biến

Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, hai tuần làm việc sau kỳ nghỉ Tết, lượng người đến xin cấp “Phiếu lý lịch tư pháp” tăng đột biến, với gần 7.600 hồ sơ, trung bình trên 700 hồ sơ/ngày.


Share.