Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang Trần Quang Minh cho biết một điểm khác so với năm 2023, danh sách bốc thăm năm nay có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang (trừ các Thường trực Tỉnh ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) để lựa chọn 2 người xác minh.

Với tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương, ông Trần Quang Minh xung phong được xác minh tài sản thu nhập và đề nghị Hội đồng thực hiện bốc thăm trong danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thêm 1 người theo kế hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang Trần Quang Minh tại hội nghị. Ảnh: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang

Với tỉnh Hà Giang, kết quả có 34 người gồm: 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 13 thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 19 lãnh đạo đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh được lựa chọn ngẫu nhiên xác minh tài sản thu nhập bằng hình thức bốc thăm công khai.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng tổ chức hội nghị bốc thăm danh sách người được giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Kết quả, Thái Nguyên xác định có 16 tổ chức, cơ quan, đơn vị và 37 người có nghĩa vụ kê khai và thuộc đối tượng giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 được lựa chọn. Trong đó, nhóm các sở, ngành là 20 người; nhóm các huyện ủy, thành ủy và tương đương là 15 người; nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập là 2 người.

Có người kê khai hàng chục bất động sản cũng không ảnh hưởng phiếu tín nhiệm

Có người kê khai hàng chục bất động sản cũng không ảnh hưởng phiếu tín nhiệm

Trước lo ngại về việc kê khai tài sản ảnh hưởng đến việc lấy phiếu tín nhiệm, Phó Ban Công tác đại biểu nêu thực tế nhiệm kỳ trước “có những người kê khai hàng chục bất động sản, thu nhập hàng tỉ/năm cũng không có vấn đề gì cả”.

Tổng kết kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Tổng kết kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc vừa ký ban hành kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Kiểm toán Nhà nước bốc thăm 34 cán bộ để ‘soi’ kê khai tài sản

Kiểm toán Nhà nước bốc thăm 34 cán bộ để ‘soi’ kê khai tài sản

Trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã lựa chọn ngẫu nhiên 34 cán bộ thuộc 6 đơn vị trong ngành để xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Share.