Ngày 25/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký quyết định về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính sách này được thực hiện từ ngày 14/5/2024.

Bạc Liêu thực hiện chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác (Ảnh minh họa: H.H).

Hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ 30-500 triệu đồng

Theo quyết định nêu trên, Bạc Liêu sẽ tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (gọi chung là nhân lực trẻ, dưới 35 tuổi). Nhân lực trẻ sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức của tỉnh, được hưởng chế độ một lần.

Cụ thể, giáo sư: 500 triệu đồng, phó giáo sư: 400 triệu đồng, tiến sĩ: 300 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 200 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú: 150 triệu đồng, thạc sĩ: 100 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 50 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 40 triệu đồng, sinh viên xuất sắc: 30 triệu đồng.

Nhân lực trẻ được hưởng chế độ nói trên phải thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Nhân lực trẻ còn phải phù hợp với nhu cầu của tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vào công chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện; được tuyển dụng thông qua xét tuyển theo quy định.

Người đáp ứng điều kiện cam kết thời gian phục vụ tối thiểu 5 năm (sinh viên xuất sắc, thạc sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú) và 7 năm (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp II) kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ cán bộ sau đại học 30-130 triệu đồng

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội các cấp của tỉnh (không áp dụng đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, trừ sĩ quan lực lượng vũ trang).

Cụ thể, cán bộ sau khi tốt nghiệp đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ được hỗ trợ: 130 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 110 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 80 triệu đồng, thạc sĩ: 60 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 40 triệu đồng; dược sĩ chuyên khoa cấp I: 30 triệu đồng.

Đối với cán bộ là nữ hoặc người dân tộc thiểu số còn được hưởng thêm 5 triệu đồng.

Cán bộ được hưởng chế độ này phải đáp ứng điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành và phù hợp với công việc đang đảm nhận, có cam kết thời gian phục vụ ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Điều 2, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ:

1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (16-30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (16-30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

Share.