Theo quy định tại Khoản 1, Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng lương hưu khi đạt đủ 2 điều kiện là đảm bảo thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật và đủ tuổi nghỉ hưu.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo bảng sau.

Như vậy, từ năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NLĐ có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm có thể nghỉ hưu, được hưởng lương hưu trước tuổi quy định.

Điều kiện để người lao động hưởng lương hưu được quy định tại nhiều luật liên quan như Bộ luật Lao động, Luật BHXH… Tuy nhiên, điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi được quy định chi tiết nhất tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, có 8 trường hợp người lao động đã đóng BHXH 20 năm được nghỉ hưu trước tuổi quy định trên.

Điều kiện để hưởng lương hưu trước tuổi trong năm 2024 - 3
Share.