Cử tri Bắc Giang đề nghị: “Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan quan tâm, xem xét bổ sung những người làm nhiệm vụ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ làm việc trong môi trường khí xả độc hại, tiếng ồn cao được hưởng phụ cấp áp dụng đối với người lao động làm công việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo Thông tư số 11/2020/TT- BLĐTBXH”. 

Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, Bộ thường xuyên chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm gửi Bộ LĐ-TB&XH xem xét quyết định.

Hiện tại, lĩnh vực giao thông có thêm nhiều nghề, nhiều công việc mới cần được bổ sung vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cử tri đề xuất đăng kiểm xe là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ảnh: Anh Hùng

Do vậy, để tạo điều kiện cho người lao động công được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát, từ đó đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung danh mục nghề cho phù hợp với thực tế các công việc trong lĩnh vực đăng kiểm.

“Việc sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động”, Bộ GTVT thông tin. 

Sau khi có ý kiến của Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT sẽ tổng hợp, kiến nghị với Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan ban hành Thông tư 29/2021 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, để xem xét bổ sung vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đảm bảo quyền lợi chính đáng đối với người lao động theo quy định của pháp luật.


Share.