Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với một số đơn vị về tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi phê bình Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi phát biểu tại một buổi họp 

Lý do, 4 ban quản lý này được giao quản lý 60% tổng vốn đầu tư công của TP.HCM năm 2024, nhưng chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến tỉ lệ giải ngân quý 1 chưa đạt mục tiêu chung của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có kết quả giải ngân đến ngày 31/3 đạt thấp hơn mức giải ngân bình quân của thành phố.

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất chế tài, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công.

Được biết, năm 2024, TP.HCM phải giải ngân hơn 79.260 tỉ đồng vốn đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt từ 95% trở lên. Cụ thể, phấn đấu quý 1 đạt hơn 10% (tương đương gần 8.000 tỷ đồng), quý 2 đạt từ 30% trở lên, quý 3 hơn 70% thì mới đảm bảo quý 4 đạt hơn 95%.

Tuy nhiên, dự kiến hết quý 1/2024, TP.HCM chỉ giải ngân được khoảng 5.566 tỉ đồng (đạt 7,02%).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng tới, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành kế hoạch chi tiết tiến độ (khả thi, phù hợp với thực tế) cụ thể các phần việc trong từng dự án.

Đối với các dự án có hạng mục giải phóng mặt bằng phải xác định cụ thể mốc thời gian hoàn thành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư rà soát hợp đồng đã ký, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo hợp đồng, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký, đảm bảo vật tư, xe, máy, nhân công cho công trình.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị các nhà thầu chia sẻ trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn, khan hiếm về vật liệu, giá thành cao; chấp nhận giảm lợi nhuận, khẩn trương huy động vật liệu từ các nguồn khác nhau để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.


Share.