Sáng 22/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử. Với 463 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 95.07% tổng số ĐBQH) nghị quyết phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh hiện gồm: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên Hội đồng.

Ông Trần Thanh Mẫn cam kết đổi mới hoạt động của Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn cam kết đổi mới hoạt động của Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn hứa cùng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều 20/5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn: Vị Chủ tịch Quốc hội từ miền Tây Tổ quốc

Ông Trần Thanh Mẫn: Vị Chủ tịch Quốc hội từ miền Tây Tổ quốc

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.


Share.