Sáng 1/4, phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến các đại biểu sẽ cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề.

Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 10 dự luật sẽ được trình xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 7 tới đây.

Đến nay, căn cứ vào kết quả, tiến độ chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có đủ hồ sơ, đưa vào xem xét 5 dự án luật trong phiên họp chuyên đề pháp luật lần này.

Trong đó các luật sửa đổi, bổ sung gồm có: Luật Công chứng; Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại phiên họp này, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến dự Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thông qua bằng nghị quyết 44/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.

Trong 5 dự án luật này có 2 dự án luật liên quan đến lực lượng vũ trang bao gồm Luật Phòng không nhân dân và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các dự án luật này đều phải trải qua quy trình trình xem xét, cho ý kiến, thông qua tại 2 kỳ họp.

Riêng dự Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nếu chuẩn bị tốt, thảo luận được sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình 1 kỳ họp.

Việc đầu tiên phải xây dựng được vị trí việc làm

Nhóm vấn đề thứ 2, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là nội dung để chuẩn bị cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo từ ngày 1/7 tới đây. Vì vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương, việc đầu tiên phải xây dựng được vị trí việc làm.

box 2 2caicchtienluong 617.png
Từ 1/7/2024, cả nước thực hiện cải cách tiền lương

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm, trong phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành nghị quyết này để làm căn cứ xây dựng thang, bảng lương.

Phạm vi áp dụng của nghị quyết đối với Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Nhấn mạnh, phạm vị của nghị quyết khá rộng, quá trình xây dựng vị trí việc làm đã tiến hành khá lâu và từ 2021, Chủ tịch Quốc hội cho hay, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

“Từ nay đến thời điểm cải cách chính sách tiền lương không còn dài, khoảng 3 tháng nữa nên chúng ta phải hoàn thành công việc hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cải cách tiền lương, 4-6 năm tới lương hưu có thể tăng đến 50%

Cải cách tiền lương, 4-6 năm tới lương hưu có thể tăng đến 50%

Nếu nghỉ hưu sau thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương (1/7/2024) từ 4 – 6 năm, lương hưu đã tăng 40-50% so với những người nghỉ hưu trước khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường.

Bãi bỏ cơ chế thu nhập đặc thù, áp dụng tiền lương, phụ cấp thống nhất

Bãi bỏ cơ chế thu nhập đặc thù, áp dụng tiền lương, phụ cấp thống nhất

134.284 cán bộ, công chức tại 36 cơ quan, đơn vị hành chính được hưởng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 1/7, cơ chế này sẽ được bãi bỏ để áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.


Share.