Ngày 4/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đây là một trong những ngân hàng tiến hành đại hội sớm nhất trong năm nay.

Dự kiến đại hội sẽ thông qua một số tờ trình của hội đồng quản trị như phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu phổ thông; mức thù lao của HĐQT và ban kiểm sát (BKS),…

Theo nội dung các tờ trình được gửi đến cổ đông trước thềm đại hội, HĐQT ACB đề xuất mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 cho HĐQT và BKS là 0,6% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. 

Tại đại hội đồng cổ đông năm ngoái, HĐQT và BKS ACB được phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động năm 2023 cũng ở mức 0,6% lợi nhuận sau thuế của năm, tương đương 96,27 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, mức chi thực tế là 80,99 tỷ đồng, bằng 84,13% kế hoạch. Tại ngày 31/12/2023, HĐQT và BKS của ACB gồm 11 người. Với số nhân sự này, tính bình quân mỗi người sẽ nhận về khoảng 7,3 tỷ đồng.

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 17.600 tỷ đồng. Nếu hoàn thành mục tiêu này, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy cùng các thành viên HĐQT và BKS sẽ được duyệt chi 105,60 tỷ đồng cho lương thưởng và ngân sách hoạt động.

Nếu số thành viên này được giữ nguyên như tại ngày cuối năm 2023 và ngân hàng chi thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch của năm 2024, dự kiến mức chi trung bình cho mỗi thành viên sẽ lên đến 9,6 tỷ đồng.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB. Ảnh: An ninh tiền tệ

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, tiền lương bình quân/người/năm của cán bộ nhân viên ACB chỉ là 160 triệu đồng, tương đương 13,33 triệu đồng/người/tháng. 

Tuy nhiên, nếu tính cả tiền thưởng và các khoản thu nhập khác, mức thu nhập bình quân/người/năm của cán bộ nhân viên ACB lên đến 441 triệu đồng, tương đương 36,75 triệu đồng/người/tháng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được ACB trình đại hội gồm: Lợi nhuận trước thuế 22.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17.600 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến 25% (10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu). 

ACB đặt mục tiêu năm 2024 với tổng tài sản đạt 805.000 tỷ đồng (tăng 12%); tiền gửi khách hàng 593.779 tỷ đồng, tăng 11%; cho vay khách hàng 555.866 tỷ đồng, tăng 14%;…

ACB hiện có vốn điều lệ 38.840 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng lên 44.666 tỷ đồng trong năm nay sau khi phát hành thêm hơn 582 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế của ACB là 16.044 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 15.421 tỷ đồng.


Share.